Không vào được Facebook ngày 01/08/2014

Không vào được Facebook ngày 01/08/2014. Bạn đang cố gắng tìm các cách để vào Facebook đêm ngày 01/08/2014, nhưng nguyên nhân thật sự là do đâu? Khoảng 22h30 ngày 01/08/2014, rất nhiều bạn truy cập Facebook và nhận được thông báo lỗi như hình dưới. Thông báo lỗi khi vào Facebook ngày 01/08/2014 Hầu […]

Read More