Tải Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline

Tải Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline. .NET Framework là phần mềm cần thiết để bạn có thể cài một số phần mềm khác và game. Microsoft .NET Framework là gì? Theo wikipedia – .NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng […]

Read More