Hướng dẫn nén và giải nén với phần mềm 7-zip

Hướng dẫn nén và giải nén với phần mềm 7-zip. Phần mềm 7-zip có chức năng tương đương với phần mềm winrar mà lại hoàn toàn miễn phí nhé. Bạn có muốn thử? Bạn đã cài đặt phần mềm 7-zip chưa? Nếu chưa thì tải về ở đây. Những định dạng mà phần mềm 7-zip […]

Read More