Đứt cáp quang biển AAG có ảnh hưởng đến mạng 3G không?

Đứt cáp quang biển AAG có ảnh hưởng đến mạng 3G không? Nhiều bạn thắc mắc về sự ảnh hưởng của đứt cáp quang đến mạng 3G Viettel, Vinaphone, Mobifone… Thởi gian gần đây có nhiều bạn gửi câu hỏi đến Thuthuatmeovat.com về việc đứt cáp quang biển AAG thường xuyên ( gần nhất là […]

Read More