Cáp quang biển AAG đã sửa chữa hoàn tất ngày 23/01/2015

Cáp quang biển AAG đã sửa chữa hoàn tất ngày 23/01/2015. Bạn cũng có thể cảm nhận được vào Facebook, Google, Gmail, Youtube đã bình thường trở lại. Có lẽ bạn đang rất mong chờ ngày cáp quang biển AAG được nối xong. 17 ngày chờ đợi nối cáp vừa qua thật sự rất kinh […]

Read More