Hướng dẫn tạo FanPage trên FaceBook

Hướng dẫn tạo FanPage trên FaceBook. Chi tiết cách tạo Fanpage trên Facebook để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hay đơn giản chỉ là để là nơi tụ họp các Fan. Hướng dẫn chi tiết cách tạo FanPage trên FaceBook Đầu tiên bạn vào đường dẫn https://www.facebook.com/pages/create.php để bắt đầu tạo một Facebook fanpage. Chọn loại fanpage bạn muốn tạo […]

Read More