Phím tắt nhanh trong Excel bạn nên biết. Những phím tắt nhanh này sẽ giúp bạn thao tác với Excel nhanh hơn. Cực kỳ hữu dụng đó.

Phím tắt nhanh cho Excel này sẽ giúp bạn làm việc với Excel nhanh hơn, hiệu quả hơn không quá phụ thuộc vào chuột. Tham khảo thêm phím tắt nhanh cho Word nếu bạn thường xuyên phải làm việc với các công cụ Office này. 

phim-tat-nhanh-excelPhím tắt nhanh Excel

Phím tắt nhanh trong Excel

 • Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.
 • ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.
 • Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.
 • Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.
 • F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.
 • Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.
 • Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.
 • Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.
 • Ctrl + C: Copy vùng được chọn
 • Ctrl + V: Dán vùng được copy
 • Ctrl + F: Mở chức năng tìm kiếm trong Excel
 • Ctrl + O: Mở file Excel đã có
 • Ctrl + P: In file Excel đang xem
 • Ctr + T: Tạo 1 bảng mới
 • Ctrl + H: Mở chức năng tìm kiếm và thay thế
 • Ctrl + S: Lưu lại phiên làm việc gần nhất
 • Ctrl + W: Đóng file Excel đang xem
 • Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.
 • Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.
 • Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.
 • Home: Chuyển về đầu dòng.
 • Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn.
 • Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn.
 • = : Bắt đầu một công thức.
 • F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.
 • Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.
 • Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.
 • F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.
 • F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbookđang mở.
 • Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành.
 • Alt+= :Chèn công thức AutoSum.
 • Ctrl+; :Cập nhật ngày tháng.
 • Ctrl+Shift+: :Nhập thời gian.
 • Ctrl+K: Chèn một Hyperlink.
 • Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
 • Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành.
 • Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức.
 • Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.
 • Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format.
 • Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General.
 • Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân).
 • Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm.
 • Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài.
 • Ctrl+Shift+ –: Bỏ đường viền.
 • Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.
 • Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng.
 • Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới.
 • Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa.
 • Ctrl+9: Ẩn dòng.
 • Ctrl+Shift+(: Hiển thị dòng ẩn.

Chúc các bạn làm việc hiệu quả hơn với các phím tắt nhanh cho Excel này!!!

Tìm trên Google:

 • thủ thuật excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *